• thiết kế website chuyên nghiệp
  • thiết kế website chuyên nghiệp
  • thiết kế website chuyên nghiệp
  • thiết kế website chuyên nghiệp
  • thiết kế website chuyên nghiệp
  • thiết kế website chuyên nghiệp
  • thiết kế website chuyên nghiệp

THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU > Thiết kế Logo, Thương hiệu

Thiết kế Logo, Thương hiệu

Đăng lúc: 25/10/2012 6403 đã xem

Tính Thành sáng tạo, quan tâm chăm sóc hình ảnh thương hiệu của bạn bởi thương hiệu là tài sản quý giá nhất mà bạn có được sau bao nhiêu năm gian khó gây dựng trên thương trường

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.
 
 
 
Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm:
 
1. Những yếu tố nhận biết cơ bản
 
   Biểu tượng ( Logo)
 
   Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
 
  Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông
 
 
2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
 
  Danh thiếp
 
  Giấy viết thư
 
  Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
 
  Bì thư A5
 
  Bì thư A4
 
  Nhãn thư tín
 
  Fascimile
 
  Hóa đơn
 
  Bản tin nội bộ
 
  Thẻ nhân viên
 
  Tài liệu thuyết trình
 
  Đồng phục
 
 
3 Ấn phẩm quảng cáo
 
  Thiết kế gian hàng hội chợ triển lãm
 
  Quảng cáo trên truyền hình (tư vấn)
 
  Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển
 
  Hàng khuyến mại
 
  Website và vỏ đĩa CD
 
X

Để lại lời nhắn cho chúng tôi!